BONY PODARUNKOWE

Co należy wiedzieć przed zakupem:

  • Bony podarunkowe są jednorazowego użytku.
  • Bony podarunkowe są imienne.
  • Można skorzystać z innego zabiegu w ramach bonu podarunkowego, pod warunkiem, że zabieg ten będzie w takiej samej lub niższej cenie. Jeżeli posiadacz chce skorzystać z droższego zabiegu zobowiązany jest do pokrycia różnicy w cenie.
  • Bon podarunkowy jest ważny przez 6 miesięcy od daty zakupu.
  • Przed przystąpieniem do zabiegu posiadacz powinien okazać bon podarunkowy.
  • Posiadacz bonu podarunkowego jest zobowiązany do rezerwacji terminu (telefonicznie bądź mailowo; wszystkie dane kontaktowe wypisane są na bonie podarunkowym).
  • W sytuacji braku anulowania rezerwacji drogą mailową,telefoniczną bądź osobiście, na co najmniej 12 h przed umówionym terminem, wizyta zostaję uznana za zrealizowaną. Bon upominkowy traci ważność !
  • Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne.